Omdat veel complexe maatschappelijke vraagstukken de grenzen van de organisatie overstijgen, moet er worden samengewerkt in netwerken van organisaties. Dat blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig, vooral omdat er veelal nog traditioneel wordt gedacht over organisaties. Hoe anders denken, kijken en praten over de organisatie ons kan helpen om beter samen te werken in netwerken.

Lees verder