Betekenis ontstaat tussen mensen, zo stelden Mead en Garfikel. Het idee dat betekenis niet vast staat, maar zich ontwikkelt delen ze met de erfgenamen van Friedrich Nietzsche. Over de wil tot macht, verschil en worden wie of wat je bent.

Lees verder