Een goed gesprek is als een traag stromende rivier. En net als in een rivier kun je ook nooit twee keer in hetzelfde gesprek stappen.

Een goed gesprek is meer dan het uitwisselen van standpunten. Het gaat verder dan het delen van informatie. Bij een goed gesprek ontstaat er betekenis. Die wordt gevormd door de deelnemers aan het gesprek, die op hun beurt worden ‘gevormd’ door de betekenis die ontstaat. Na afloop van een gesprek zijn de deelnemers aan het gesprek niet meer dezelfde; ze zijn gevormd door het gesprek dat ze zelf hebben vormgegeven.

De betekenis emergeert uit de conversatie van gebaren (Mead) tussen mensen. Die betekenis is niet reproduceerbaar, en ook niet herhaalbaar. Je moet erbij zijn geweest om de betekenis te be-grijpen en te er-varen. Iedere keer dat er een gesprek plaatsvindt tussen twee of meer mensen ontstaat er iets nieuws, iets unieks, dat tegelijkertijd een herhaling van bekende patronen is.

Beschouw het goede gesprek als een traag stromende rivier. Je kunt nooit twee keer in dezelfde rivier stappen, zegt Heraclitus. Het goede gesprek stroomt, kabbelt, versnelt, maakt een scherpe bocht, dondert naar beneden…

Wanneer had jij voor het laatst een goed gesprek in je organisatie?