Er lijkt een steeds grotere behoefte te bestaan aan reflectie op het eigen handelen en denken, mijmerde ik naar aanleiding van een aantal sessies die ik mocht begeleiden. Of is begeleiden eigenlijk het woord niet?

Lees verder